Farnosť  Najsvätejšieho srdca Ježišovho
Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre

Vitajte na našej stránke

Zo života farnosti

Pozdrav od pútnikov

     Srdečne nás pozdravujú pútnici z Fatimy a vyprosujú nám hojnosť Božích milostí.

Požehnanie kostolného kríža

         Na 1. piatok 6. októbra sme požehnávali na filiálke Zemplínske Hámre nový kostolný kríž. Tento kríž je väčší ako doterajší a viac zvýrazňuje umučenie nášho Pána Ježiša Krista. Nech je pre každého, kto pôjde okolo znakom spásy. 

Zasvätenie našej arcidiecézy

         V nedeľu 1. októbra zasvätil otec arcibiskup Mons. Bernard Bober košickú arcidiecézu aj s nami, nebeskej patrónke Panne Márii.                                         Kliknutím na obrázok si môžete vypočuť slová zasvätenia.

Odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie

         V nedeľu 1. októbra sme mali v našej farnosti - Zemplínske Hámre odpustovú slávnosť k Ružencovej Panne Márii. Odpustovú kázeň mal pán farár z Malčic. Ďakujeme za jeho povzbudzujúce slová k modlitbe posvätného ruženca. Na konci sv. omše sme požehnali ružence.

Kliknutím na obrázok si môžete pozrieť viac fotografií