Deti v kostole

1. Je správne privádzať deti do kostola
Pomáhame im tak vytvárať vzťah k Bohu, k ľuďom, ku kostolu, čím budujeme jedno spoločenstvo. Tešíme sa prítomnosti rodičov s deťmi na sv. omši. Zároveň máme byť ohľaduplnými voči druhým v kostole, aby sme ich nerušili.

2. Začíname doma
Pripravte deti, že idú na dôležité stretnutie s Ježišom. Motivujte ich, aby boli pozorné. Vysvetlite kam idú, čo budú robiť, ako sa majú správať. Vo výchove nie je nič lepšie ako príklad rodičov.

3. Zodpovednosť rodiča
Správanie ovplyvňuje vek, povaha, temperament, aktuálne rozpoloženie. Rodič najlepšie pozná dieťa. Stanovením hraníc v správaní - čo môže a čo nie, ich dodržiavaním a láskavým prístupom, učíme dieťa prežívať sv. omšu navonok aj vnútorne. Nebojte sa ráznych pritiahnutí k sebe, alebo prísnejších pohľadov.

4. Prichádzame včas
Umožní to nájsť vhodné miesto. Dieťa by malo vidieť na oltár. Ak je dieťa nepokojné alebo rozptyľuje, treba včas zasiahnuť. Miestnosť pre rodičov s deťmi je vyhradená pre nepokojné deti. Tie, ktoré vydržia ticho, majú byť v predných laviciach kostola spolu s rodičmi, nie vzadu ani na chóre.

5. Bez hračiek
Hračkami odvádzame pozornosť nielen vlastného dieťaťa, ale aj ostatných detí. Vhodné sú knihy s priebehom sv. omše alebo biblickou tematikou.

6. Počas sv. omše nejeme a nepijeme
Najesť a napiť sa je potrebné mimo bohoslužby. Výnimku tvorí zdravotný stav.

7. Pokojné správanie
Nie každé dieťa dokáže vydržať pokojne sedieť. Dôležité je mu vysvetliť, že počas sv. omše nebeháme po kostole, neprechádzame sa a nevyrušujeme.

8. Zachovať ticho
Počas sv. omše sa nahlas nerozprávame. Ak potrebujeme dieťaťu niečo povedať, robme to v tichosti. K otázkam dieťaťa sa vráťte po sv. omši a dajte odpoveď.

9. Nezvládnuteľné dieťa potrebuje čerstvý vzduch
Ak je dieťa hlučné, nezvládnuteľné a nereaguje na upozornenie, treba vyjsť von.

10. Zapojte sa aktívne do sv. omše
Rodina svojou prítomnosťou dotvára atmosféru sv. omše. Zapájajte sa s deťmi do spevov a modlitieb. Po sv. omši sa rozprávajte s deťmi o tom, čo vás oslovilo počas sv. omše. Opýtajte sa detí, čo si zapamätali, čo ich zaujalo.

Prevzaté z farnosti Pomocnice kresťanov v Bratislave.