Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre

Vitajte na našej stránke

Zo života farnosti

Tešíme sa z nových lavíc 

vo filiálnom kostole 
v Zemplínskych Hámroch

Farské rekolekcie cez objektív