Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre

Vitajte na našej stránke

Zo života farnosti

Národný pochod za život 2019

22.9.2019

Na Národnom pochode za život v Bratislave sa zúčastnila aj skupina veriacich z našej farnosti. 

Nedeľa, 22.9.2019, patrila v Bratislave tým, ktorí chceli byť hlasom tých, ktorí hovoriť ešte nemôžu - nenarodených detí. Preto motto celého Pochodu za život bolo: "Za najmenších z nás." 

Po svätej omši v areáli výstaviska Incheba o 10.00, nasledoval presun na Námestie slobody, kde o 14:30 začal samotný pochod. Radosť, modlitba, rozhovory a stretnutia charakterizovali celé podujatie. Nech tým, ktorí sa hlásia na svet nie je odopierané právo narodiť sa.

Farská púť do Lichne 15.9.-20.9.

Putovanie ku Krížu


V nedeľu, 15.9.2019, na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sme v našej farnosti putovali ku Krížu, ktorý je nad Belou. 

Aj vďaka poľovníckemu združeniu Lazy, ktoré bolo naším hostiteľom, sme mohli sláviť svätú omšu ku cti Božej Matky v prírode. 

Poďakovanie za úrodu


"Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, plodmi svojich diel sýtiš zem. Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok a byli, aby slúžila človeku. Zo zeme vychádzaš chlieb i víno, čo obveseľuje srdce človeka; olejom rozjasňuješ jeho tvár a chlieb dáva silu srdcu človeka." (Ž 104, 13-15)

V nedeľu, 15.9.2019, ako aj počas kántrových dní v nasledujúci týždeň, sme v našej farnosti ďakovali Nebeskému Otcovi za tohtoročnú úrodu. 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi darmi k výzdobe, ako aj tým, ktorí vyzdobili kostol z Božích darov pri úrode.

/foto: Ladislav Kováč, kostol v Belej nad Cirochou, 15.9.2019/

Terciári v Krivej

Na deň 13.7.2019 národna rada OFS v rámci svojho programu zorganizovala celoslovenské stretnutie členov OFS v rodisku blahoslavenej sestry Zdenky v Krivej na Orave. Naše miestne bratstvo túto púť prijalo s radosťou, aby sme si týmto spôsobom uctili jej relikviu uloženú v našom farskom kostole. A tak štyria členovia nášho bratstva brat Jozef, brat Michal, sestra Františka a sestra Chiara sme sa s radosťou a úctou zúčastnili tejto púte. Veľké poďakovanie patrí nášmu sympatizantovi Marekovi Stutikovi, ktorý ochotne a nezištne nám ponúkol odvoz svojím autom. Tak sme ráno vyrazili a za modlitieb ruženca sme úspešne dorazili do cieľa našej púte. Tu nás privítal náš regionálny minister a spolu s ostatnými členmi sme boli prítomní na svätej omši, ktorú celebroval vikar Spišskej diecézy prof. Anton Tyrol. Vo svojej homílii vyzdvihol prácu Tretieho rádu a jeho prínos pre Cirkev. Po Svätej omši nasledovala prednáška o blahoslavenej sestre Zdenke. Po nej to bola adoracia so sviatosťou Oltarnou a po záverečnom požehnaní, duchovne povzbudení z dobrého diela sme sa rozišli do svojich domovov.

Boží bojovníci

Vypni telku zapni seba