Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

 Belá nad Cirochou

s filiálkou Zemplínske Hámre

Duchovný program farnosti

Aktuality zo života farnosti

Predmanželské kurzy.

Termíny manželských náuk v Snine na rok 2023: 20. - 21.január, 17. - 18.marec, 21. - 22.apríl, 22. - 23.september.

Prihlasovanie bude spustené na portáli www.rezervujsi.sk v priebehu prvého týždňa roku 2023. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na: manzelstvo.snina@gmail.com Požehnané sviatky plné pokoja prajú Dubjakovci.