Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre

Vitajte na našej stránke

Zo života farnosti


Poďakovanie za úrodu

V nedeľu 20. septembra sme pri sv. omšiach poďakovali Pánu Bohu za úrodu, ktorú požehnal aj tento rok. Je to prejav Božieho milordenstva a z našej strany citlivosti na dary od Boha. 

 Vďačnosť nás dospelých učí vďačnosti detí.

Veni Sancte

V nedeľu 6.9. 2020 sme počas sv. omší vzývali Ducha svätého a prosili Všemohúceho Boha o pomoc a potrebnú silu do nového školského roku pre našich žiakov i učiteľov. Na záver sme požehnali aj neoddeliteľnú súčasť výbavy žiakov - školské aktovky a tašky. 

 Ahoj leto


V dňoch 18.-19.8.2020 sa uskutočnil dvojdňový tábor Ahoj leto v areáli CZŠ sv. Petra a Pavla. Každé ráno sme začínali sv. omšou vo farskom kostole, po ktorej nasledoval športový program pre deti do neskorého popoludnia. Dni plné zábavy a hier nám nepokazilo ani zlé počasie. Úprimná vďaka a Pán Boh zaplať všetkým za akúkoľvek pomoc pri usporiadaní tohto podujatia.

V našej farnosti sme mali odpustovú slávnosť, 

ktorú viedol o. Peter Sykora, farár Košice - KVP s kaplánmi 


V nedeľu náš rodák o. Cyril Hišem oslávil 25 rokov kňazstva 

spolu s kňazmi rodákmiKurzy prípravy na manželstvo v roku 2020


víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed. Občerstvenie bude zabezpečené.

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať , zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré "chcú zatiahnuť na hlbinu" - aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:

víkendový kurz bez ubytovania : 10.01. - 12.01.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 28.02. - 01.03.2020 Belá nad Cirochou

večerný kurz : 06.03. - 03.04.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 17.04. - 19.04.2020 Kamenica nad Cirochou

víkendový kurz bez ubytovania : 26.06. - 28.06.2020 Snina

víkendový kurz s ubytovaním : 24.07. - 26.07.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 18.09. - 20.09.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 11.12. - 13.12.2020 Snina

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo emailom: dubjak.jan@gmail.com

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.