Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre

Vitajte na našej stránke

Zo života farnosti

Terciári v Krivej

Na deň 13.7.2019 národna rada OFS v rámci svojho programu zorganizovala celoslovenské stretnutie členov OFS v rodisku blahoslavenej sestry Zdenky v Krivej na Orave. Naše miestne bratstvo túto púť prijalo s radosťou, aby sme si týmto spôsobom uctili jej relikviu uloženú v našom farskom kostole. A tak štyria členovia nášho bratstva brat Jozef, brat Michal, sestra Františka a sestra Chiara sme sa s radosťou a úctou zúčastnili tejto púte. Veľké poďakovanie patrí nášmu sympatizantovi Marekovi Stutikovi, ktorý ochotne a nezištne nám ponúkol odvoz svojím autom. Tak sme ráno vyrazili a za modlitieb ruženca sme úspešne dorazili do cieľa našej púte. Tu nás privítal náš regionálny minister a spolu s ostatnými členmi sme boli prítomní na svätej omši, ktorú celebroval vikar Spišskej diecézy prof. Anton Tyrol. Vo svojej homílii vyzdvihol prácu Tretieho rádu a jeho prínos pre Cirkev. Po Svätej omši nasledovala prednáška o blahoslavenej sestre Zdenke. Po nej to bola adoracia so sviatosťou Oltarnou a po záverečnom požehnaní, duchovne povzbudení z dobrého diela sme sa rozišli do svojich domovov.

EXODUS

biblické dopoludnia pre deti

Trojdnie EXODUS. Pozývame všetky deti z našej farnosti od 6 do 13 rokov na zábavné dopolunia v spoločenstve s Bohom v dňoch 30.7.-1.8.2019 /utorok-štvrtok/. Program bude prebiehať v priestoroch CZŠ v Belej nad Cirochou v čase od 9.00 do 12.00 hod. Pre lepšiu organizáciu, prosíme, vyplniť prihlášku a odovzdať ju do stredy, 24. 7. 2019. Prihlášky nájdete v sakristii. V prípade ďalších informácií kontaktujte p. kaplána Petra :)

Návšteva relikvií Troch košických mučeníkov

Od 12.3. do 13.3. boli v našej farnosti relikvie Troch košických mučeníkov. Prišli sme si ich uctiť svätou omšou, litániami ale aj osobným uctením bozkom. Po splnení obvyklých podmienok sme mohli získať aj plnomocné odpustky. 

Všetkým, ktorí pomohli k peknej slávnosti, nech Pán Boh odmení požehnaním.

Boží bojovníci

Vypni telku zapni seba


Víkendová príprava snúbencov na našej fare - marec