Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

                                   Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre                                                                                                                                                                                                                                

Vitajte na našej stránke

Aktuality zo života farnosti

Ankine soboty vo Vysokej nad Uhom

Birmovka 2023

Otec biskup Mons. Marek Forgáč pobirmoval v našej farnosti 23.4.2023 tridsaťpäť birmovancov. Nech ich Duch Svätý sprevádza v živote.

Krížová cesta našej Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla.

Boh vám žehnaj za vaše svedectvo viery a modlitby.

Ďakujem za prípravu a námahu žiakom a pánu učiteľovi Mgr. Petrovi Pomykalovi, 

tiež vedeniu školy pani riaditeľke za ústretovosť a starostlivosť. 

Pôstna duchovná obnova slúžiacich vo farnosti

Dnes 18.3. bola duchovná obnova slúžiacich v rôznych službách v kostoloch nášho dekanátu. Chcem sa srdečne poďakovať všetkým slúžiacim v chrámoch. Tým, ktorí prišli a aj tým, ktorí dnes nemohli prísť za ich ochotu slúžiť. Nech všetkých odmení potrebnými milosťami náš Pán Ježiš Kristus, ktorý sám seba pasoval do úlohy toho, kto slúži. Vďaka za krásny čas s vami a srdečne pozdravujem do všetkých farnosti nášho sninského dekanátu.   dekan vdp. Slavomír Bakoň

K tomuto poďakovaniu sa pripájam aj ja a som veľmi rád, že aj z našej farnosti sme boli hojne zastúpení. Všetkým vám slúžiacim nech Boh žehná a odmení vašu službu. Martin Frena

Predmanželské kurzy.

Termíny manželských náuk v Snine na rok 2023 sú:

20. - 21.01.2023

17. - 18.03.2023

21. - 22.04.2023

22. - 23.09.2023

Prihlasovanie bude spustené na portáli www.rezervujsi.sk v priebehu prvého týždňa roku 2023.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na: manzelstvo.snina@gmail.com

Požehnané sviatky plné pokoja prajú Dubjakovci

 Jasličková pobožnosť

Ďakujem pedagogickému zboru z CZŠ sv. Petra a Pavla s materskou školou na čele s pani riaditeľkou a zvlášť deťom za krásny duchovný program pre našu farnosť na Narodenie Pána.

Koledovanie detí a birmovancov       v našej farnosti - v Belej n/C

Na sviatok sv. Štefana detí a birmovanci boli koledovať po domoch v našej dedine. Všetkým zúčastneným patrí vďačnosť, najmä p. učiteľovi Pomykalovi. Nech dobré tradície, ktoré náš život robia krajším ostanú naďalej. Napokon bolo 14 skupín. Dve fotky sa dostali ku mne, tak pre spoločnú radosť ich posúvam.

POLNOČNÁ SV. OMŠA S KOLEDAMI OD CIMBORU

Deti v Belej na rorátnej sv. omši o 6:00

Malá misia na Ukrajine

 6 mesačných prípravných stretnutí- formou víkendového stretnutia raz do mesiaca.

1. víkendové stretnutie je od 9 -11.12.2022 v Ždani, pri Košiciach

bližšie info :      misie.vychod@gmail.com

Sviatok sv. Alžbety

V dnešný deň 17.11. sme si uctili v našej farnosti sv. Alžbetu a jej charitatívnu činnosť aj tým, že sme požehnali chleby v chrámoch v Belej n/C a Zem. Hámroch. 

V Belej n/C sme do tretieho rádu sv. Františka prijali dve nové členky a jednu kandidátku.

Oprava centrálneho kríža na cintoríne v Zem. Hámroch

Na sviatok Všetkých svätých sme požehnali centrálny kríž na cintoríne v Zemplínskych Hámroch. Tento kríž a najbližšie okolie prešlo generálnou opravou a úpravou. Všetkým zainteresovaným Boh požehnaj a odplať.

Karneval "svätých"

31.10. sme mali na fare Karneval svätých. Deti boli oblečení za niektorého svätca alebo sväticu. Dôležitá bola radosť so spoločného stretnutia. Štvorhodinové stretnutie bolo naplnené hrami a súťažami. 

Všetky fotky sú na odkaze:

Slávnosť Ružencovej Panny Márie     v Zemplínskych Hámroch.

Na sviatok Ružencovej Panny Márie sme slávili svätú omšu v kaplnke v Zem. Hámroch. Pozvanie prijal vdp. Miroslav Turák, farár Križovany. Boh požehnal slávnosť dobrým počasím a my hojnou účasťou. 

Október - mesiac Ružencovej Panny Márie

Slávnostné požehnanie sochy Sedembolestnej Panny Márie - Piety v kruhu našich poľovníkov.

V nedeľu 16.10. pri svätej omši za poľovnícke združenie Lazy, sme slávnostne požehnali sochu Sedembolestnej Panny Márie - Pietu. Za zhotovenie ďakujeme pánu Metodovi Lojanovi. 

Poďakovanie za tohtoročnú úrodu.

V tomto čase jesenných kántrových dní ďakujeme Pánu Bohu za štedrosť na poli aj v záhrade. Pár záberov z našich kostolov v Belej n/C a Zem. Hámrov.

Odpustová slávnost Naj. Srdca Ježišovhov deň v deň slávnosti.

Viac fotografii je na odkaze:


Brigáda rodičov prvoprijímajúcich detí v ZH

...aby tak ako srdcia naších detí, aj chrám bol pripravený na slávnosť 1. svätého prijímania :-)

    Veľká noc v Belej n/C 2022                         znovu tradične

Ďalšie fotky  na týchto odkazoch:

15.4.2022 Krížová cesta na Veľký Piatok obcou Belá nad Cirochou 

15.4.2022 Veľký piatok-Slávenie utrpenia a smrti Pána- Belá nad Cirochou

16.4.2022 Svätá (Biela) Sobota - Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania- Belá nad Cirochou

16.4.2022 Svätenie jedál - Belá nad Circhou

Veľká noc Zemplínske Hámre 2022

Dušičková oktáva u nás

24.10. sme slávili Misijnú nedeľu.

V jeseni sme ďakovali za úrodu        Pánu Bohu. 

Fotografia je s pani Dunajovou, autorkou  aranžovania ovocia a zeleniny okolo oltára a je aj autorkou obrazu sv. Jozefa s Ježišom zo semien rastlín .

Október - mesiac              Ružencovej Panny Márie

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku (Ench. indulgentiarum, conc. 17).