Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre

Vitajte na našej stránke

Zo života farnosti

EXODUS

biblické dopoludnia pre deti

Trojdnie EXODUS. Pozývame všetky deti z našej farnosti od 6 do 13 rokov na zábavné dopolunia v spoločenstve s Bohom v dňoch 30.7.-1.8.2019 /utorok-štvrtok/. Program bude prebiehať v priestoroch CZŠ v Belej nad Cirochou v čase od 9.00 do 12.00 hod. Pre lepšiu organizáciu, prosíme, vyplniť prihlášku a odovzdať ju do stredy, 24. 7. 2019. Prihlášky nájdete v sakristii. V prípade ďalších informácií kontaktujte p. kaplána Petra :)

Deň obce Zemplínske Hámre

Súčasťou Dňa obce Zemplínske Hámre v sobotu, 13. 7. 2019, bude aj Svätá omša o 9.00 hod. v Kostole svätého Jozefa. 

O 11.15 hod. bude Modlitba za zomrelých a Požehnanie motoriek v Kaplnke Ružencovej Panny Márie. 

Návšteva relikvií Troch košických mučeníkov

Od 12.3. do 13.3. boli v našej farnosti relikvie Troch košických mučeníkov. Prišli sme si ich uctiť svätou omšou, litániami ale aj osobným uctením bozkom. Po splnení obvyklých podmienok sme mohli získať aj plnomocné odpustky. 

Všetkým, ktorí pomohli k peknej slávnosti, nech Pán Boh odmení požehnaním.

Boží bojovníci

Vypni telku zapni seba


Víkendová príprava snúbencov na našej fare - marec