Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

                                   Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre                                                                                                                                                                                                                                

Vitajte na našej stránke

Aktuality zo života farnosti

Pozvánka na púť

V nedeľu 2.10. organizuje Spoločenstvo Božského Srdca v Z. Hámroch púť do Obišoviec z našej farnosti. Autobus by išiel v nedeľu o 5.00 ráno zo Zemplínskych Hámrov do Belej. Nahlásiť sa môžete v sakristii. Cestovne bude vypočítané neskôr. 

Pozvánka

V nedeľu 2.10. v spolupráci s poľovníckym združením Lazy a starostom obce Belá nad Cirochou vás pozývame na Hubertovskú ďakovnú sv. omšu v Belej n/C na kopci pri kríži o 10:30. Po sv. omši ste pozvaní na agape - poľovnícky guľáš z diviny. Sprievod od kostola pôjde o 9:30. Tohto roku budeme požehnávať vyrezávanú drevenú sochu Sedembolestnej Panny Márie "Pietu". Aj touto formou ďakujem zhotoviteľovi a donátorovi pánu Metodovi Lojanovi.

Poďakovanie za tohtoročnú úrodu.

V tomto čase jesenných kántrových dní ďakujeme Pánu Bohu za štedrosť na poli aj v záhrade. Pár záberov z našich kostolov v Belej n/C a Zem. Hámrov.

Bioetická konferencia "Aj lekárnik má dušu"

Pre vašich farníkov, ktorí vykonávajú farmaceutickú profesiu dávame do pozornosti 5. ročník bioetickej konferencie Aj lekárnik má dušu. Bude sa konať v Košiciach, vo veľkej aule Teologickej fakulty KU, v sobotu 24. septembra 2022.

Ako naznačuje názov, zámerom konferencie je rozširovať obzory lekárnickej profesie a napomôcť ich permanentnej formácii, aby dokázali správne rozlišovať i konať v spleti bioetických dilem.

Milý otče, prosíme, povzbuďte ich k účasti.

Na konferencii vystúpia dvaja prednášajúci:

* Małgorzata Prusak, prezidentka Asociácie katolíckych farmaceutov Poľska, popíše hlavné bioetické dilemy farmaceuta a predstaví činnosť poľskej Asociácie katolíckych farmaceutov, ktorá v tomto roku slávi 30. rokov svojej činnosti.

* Štefan Žarnay, pôsobiaci v Ríme, sa multidisciplinárne venuje problematike manželstva a rodinného života. Na konferencii predstaví vnútornú povahu antikoncepcie v protiklade k vnútornej povahe lásky.

Registráciu treba vykonať mailom edilekaren@gmail.com najneskôr do 21. septembra 2022.

S úctou,

o. Dušan Škurla
apoštolát ochrany života - Košice
koordinátor
0917/350 146
www.zazivot.sk

Odpustová slávnost Naj. Srdca Ježišovhov deň v deň slávnosti.

Viac fotografii je na odkaze:


Brigáda rodičov prvoprijímajúcich detí v ZH

...aby tak ako srdcia naších detí, aj chrám bol pripravený na slávnosť 1. svätého prijímania :-)

    Veľká noc v Belej n/C 2022                         znovu tradične

Ďalšie fotky  na týchto odkazoch:

15.4.2022 Krížová cesta na Veľký Piatok obcou Belá nad Cirochou 

15.4.2022 Veľký piatok-Slávenie utrpenia a smrti Pána- Belá nad Cirochou

16.4.2022 Svätá (Biela) Sobota - Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania- Belá nad Cirochou

16.4.2022 Svätenie jedál - Belá nad Circhou

Veľká noc Zemplínske Hámre 2022

Predmanželské náuky 2022.

Do pozornosti dávame možnosť si vybrať termín predmanželských náuk v našom dekanáte - v Snine.

Termíny: 

                  11.-12.3.2022

                   6.-7.5.2022

                 23.-24.9.2022

Náuky si dohodnite s pánom Petrom Vološinom.   Email: volosinp@gmail.com,   mobil: 0908547015


Dušičková oktáva u nás

24.10. sme slávili Misijnú nedeľu.

V jeseni sme ďakovali za úrodu        Pánu Bohu. 

Fotografia je s pani Dunajovou, autorkou  aranžovania ovocia a zeleniny okolo oltára a je aj autorkou obrazu sv. Jozefa s Ježišom zo semien rastlín .

DIECÉZNA FÁZA SYNODY SA U NÁS ZAČNE V NEDEĽU  17.10.2021  

www.synoda.sk 

Na pozvanie pápeža Františka sa aj Cirkev na Slovensku plánuje vydať na cestu synodálneho kráčania. Najbližšiu nedeľu 17. októbra sa v jednotlivých diecézach a eparchiách otvorí prvá fáza synody na tému "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia".

Novou je schéma synody v troch častiach: odštartuje na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí v roku 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Plénum KBS sa oboznámilo s prekladom prípravných dokumentov a postupom, ktorý budú jednotlivé súčasti Cirkvi nasledovať.

K procesu synody generálny sekretariát KBS pripravil webovú stránku www.synoda.sk, ktorá bude slúžiť ako referenčný bod. Jednotlivé diecézy si určia kontaktné osoby, ktoré budú zodpovedné za organizáciu konzultačných stretnutí, pred-synodálneho zhromaždenia a prípravu diecéznej syntézy. Diecézne syntézy následne KBS spracuje do dokumentu, ktorý bude slúžiť pre Instrumentum laboris, teda prípravný materiál kontinentálnej fázu synody, nasledujúcej na prelome rokov 2022/2023.

Pred Cirkvou je podľa predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského veľké pozvanie, ktorým je synodálny proces. Ako povedal v relácii TV LUX V Samárii pri studni, pápežovi Františkovi záleží, aby sa v Cirkvi obnovilo spoločné kráčanie, čo sa cudzím slovom volá synodálny proces. "V nasledujúcich dňoch budeme v našich diecézach a farnostiach pozývať kňazov a veriacich laikov, aby sa na tomto synodálnom procese zúčastnili. Teda, aby sa zúčastnili na spoločnom kráčaní, prostredníctvom rozličných formátov stretnutí modlitby a v uvažovaní nad určitými konkrétnymi témami života spoločenstiev," povedal v relácii s tým, že návšteva Svätého Otca na Slovensku je pre nás skvelým darom otvorenia tohto spoločného kráčania, teda synodálneho procesu. "Máme nasledujúce týždne a mesiace dôležitú úlohu učiť sa, čo znamená spoločné kráčanie, spoločná modlitba, spoločné uvažovanie, pýtanie sa, počúvanie, dialóg vo vnútri Cirkvi, otvorenie sa v modlitbe pre pôsobenie Ducha Svätého. To je krásna úloha, ktorá bola otvorená návštevou Svätého Otca," dodal.

Podľa hovorcu KBS Martina Kramaru synodálna cesta je veľká výzva. "Je to naozaj pozvanie, aby sa do toho každý zaangažoval. Svätý Otec chce, aby neodpovedal len biskup a kňaz, ale každý veriaci. Aby sme boli schopní dávať odpovede, musíme sa do toho hlbšie dostať. Je to aj pozvanie k hlbšiemu prežívaniu viery," uviedol Kramara v relácii.

Október - mesiac              Ružencovej Panny Márie

Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení.

Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku (Ench. indulgentiarum, conc. 17).