Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre

Vitajte na našej stránke

Zo života farnosti

Národný týždeň manželstva

10.-16. február 2020

Národný týždeň manželstva prebieha v týždni od 10. do 16. februára 2020. V rámci neho pozývame na tieto podujatia:

 • v našej farnosti:
  • streda,12.2. po svätej omši - adorácia za manželstvá a rodiny /farský kostol/
  • štvrtok, 13.2. o 19.00 - večer pri filme /katechetická miestnosť na fare/
 • v Snine:
  • utorok, 11.2. o 18.00 - Večer príbehov /sála Opus Dei/
  • v sobotu, 15.2. od 9.00 - celodenná duchovná obnova
  • viac informácii o programe v Snine je na plagáte.

Manželské večery

Farnosť Sv. Kríža v Snine Vás pozýva na KURZ MANŽELSKÉ VEČERY.

Aj vy si môžete prehĺbiť svoj vzťah. Môžete zmeniť a oživiť vaše manželstvo. Môžete investovať do vášho vzťahu, či už máte harmonické manželstvo alebo nie. Môžete sa otočiť chrbtom k separácii či rozvodu. Mnohí to zvládli - vy môžete tiež.

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah.

Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva.

Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život.

Každý večer dostanete príležitosť vychutnať si spolu dobrú večeru, a pritom načúvať a rozprávať sa. Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované.

Kurz je koncipovaný pre skupinu max. 15 manželských párov bez prítomnosti detí.

Komu je kurz určený ?

Kurz je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne investovať do svojho vzťahu.

Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky alebo viac ako tridsať rokov.

Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky.

Na druhej strane, ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať. Páry, ktoré už žili oddelene, využili kurz ako príležitosť k zmiereniu sa a k nájdeniu cesty spať.

I keď je kurz založený na kresťanských princípoch, veľmi prospeje všetkým manželským párom. Kurz vysoko ocenili i mnohé páry z necirkevného prostredia.

Ako kurz prebieha ?

Večera - každý večer začína večerou pri sviečkach. Ponúka príležitosť stráviť čas spolu ako pár alebo s ďalšími pármi.

Príhovor - nasleduje vždy po večeri.

Káva a čas na diskusiu - Súčasťou príhovoru sú aj cvičenia, ktoré robíte spolu ako pár. Snažíme sa vytvoriť také prostredie, aby ste mali istotu, že váš rozhovor nebude nikto ďalší počuť. V pozadí hrá hudba. Počas najdlhšieho cvičenia sa podáva káva alebo čaj a zákusok.

Domáce cvičenia - na konci každého stretnutia dostanete domáce cvičenie, ktoré by ste spolu do ďalšieho stretnutia mali urobiť. Domáce cvičenia nikto nevyberá, ani nehodnotí, ide čisto o váš prospech. Cvičenie vám má pomôcť pokračovať v rozhovore aj doma.

Témy jednotlivých večerov:

 • Vybudovať pevné základy
 • Umenie komunikácie
 • Riešenie konfliktov
 • Sila odpustenia
 • Rodičia a svokrovci
 • Dobrý sex
 • Láska v akcii
 • Slávnostná večera - V čom spočíva pekné manželstvo?

Koľko kurz stojí ?

Za kurz vyberáme kurzovné na pokrytie nákladov na večere a materiály pre účastníkov kurzu.

Kurzovné sa môže na jednotlivých kurzoch líšiť a je potrebné ho uhradiť jednorázovo alebo postupne po každom stretnutí. Predpokladaná cena za kurz je 100,-€ pre manželský pár za celý priebeh manželských večerov. Ak by výška kurzovného bola prekážkou účasti na kurze, prosíme, kontaktujte organizátorov kurzu, dá sa to vyriešiť.

Kedy a kde sa uskutoční kurz?

Kurz začne vo štvrtok 20.2.2020 o 18.00 hod. v pastoračných priestoroch OPUS DEI Rímskokatolíckeho farského úradu Sv. Kríža Snina a budú ho viesť manželia Ján a Mária Čopoví. Je potrebné si rezervovať na každé stretnutie približne 3 hodiny.

Ako sa prihlásiť?

Prihlásiť sa môžete na:

Ján Čop, copovi.jm@gmail.com, 0905 970 956

Mária Čopová, 0915 904 674

Do prihlášky uveďte:

-­­ meno a priezvisko

- ako dlho ste manželmi

- kontakt (email, tel.)

Pozri trailer /zapnúť titulky/:

Púť

Forli - Assisi - Cascia - S. G. Rotondo - Pompeje - Pietrelčina - Monte sant Angelo

Púť

Forli - Assisi - Cascia - S. G. Rotondo - Pompeje - Pietrelčina - Monte sant Angelo

28.II.2020 - 6.III.2020

Cena 369,- € zahŕňa:
dopravu, 5x ubytovanie s polpenziou, poistenie proti úpadku, cestovné poistenie, technický a duchovný sprievodca

PROGRAM (pozri plagát): 

Výstup na Sninský kameň

Vo štvrtok, 2. 1. 2020, sa mladí ale aj starší vekom vybrali na túru na Sninský kameň. Náš Nebeský Otec nám doprial nádherné počasie a ešte krajší výhľad na všetky strany. 

Videli sme Tatry a ďakovali Bohu za tento krásny čas. 


Formovaní Duchom Svätým

Formačný Alfa víkend

Počas víkendu, 22.-24.11.2019, sa 40 chlapcov a dievčat z našej farnosti, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania, zúčastníli formačného víkendu v Brehove. Minoritskí kláštor s priľahlým kostolom bol dobrým priestorom, kde mohli spolu aj so svojimi animátormi stráviť dni venované modlitbe a otvorenosti k Duchu Svätému. 

Vďačnosť patrí Spoločenstvu Christoforus pri UPC Košice, ktorí svojimi svedectvami, hudbou, sprevádzaním a programom vytvorili atmosféru prijatia pre všetkých mladých. 

Vďaka patrí aj všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili toto podujatie.

Svätý Jozef, patrón farskej prípravy na birmovku, oroduj za nás!

Rozhodli sme sa pre nebo!

Karneval svätých

Vo štvrtok, 31. 10. 2019, sa naša katechetická miestnosť zaplnila rôznymi svätcami. Boli tu svätí pápeži a biskupi, mučeníci a mučenice, anjeli a archanjeli, svätí chlapci a dievčatá, svätí muži a ženy.

Takmer 40 detí sa rozhodlo prísť na Karneval svätých v oblečení a s atribútmi svätého, ktorého si vybrali. Mnohí si dali veľmi záležať na tom, aby sa na svojho patróna podobali. Ale hlavne, rozhodli sme sa podobať im tak, že aj my chceme byť svätí! Modlili sme sa Litánie k všetkým svätým a prosili ich o príhovor. Obnovili sme si svoje krstné sľuby. A spoločne sme si aj zasúťažili.

Ďakujeme všetkým deťom, že si dali námahu a prišli. Ďakujeme aj všetkým animátorom, ktorí pripravili toto radostné popoludnie pre deti.

"Poďte, klaňajme sa Bohu, ktorého oslavuje zbor všetkých svätých." 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2020


víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed. Občerstvenie bude zabezpečené.

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať , zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré "chcú zatiahnuť na hlbinu" - aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:

víkendový kurz bez ubytovania : 10.01. - 12.01.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 28.02. - 01.03.2020 Belá nad Cirochou

večerný kurz : 06.03. - 03.04.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 17.04. - 19.04.2020 Kamenica nad Cirochou

víkendový kurz bez ubytovania : 26.06. - 28.06.2020 Snina

víkendový kurz s ubytovaním : 24.07. - 26.07.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 18.09. - 20.09.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 11.12. - 13.12.2020 Snina

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo emailom: dubjak.jan@gmail.com

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.