Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

 Belá nad Cirochou

s filiálkou Zemplínske Hámre

PREDMANŽELSKÉ  NÁUKY 2024


Termíny predmanželských náuk v Snine: 

15. - 16.marec

17. - 18.máj

21. - 22.jún

27. - 28.september    


Prihlasovať sa môžete od 1.2.2024 na portáli

www.rezervujsi.sk  

Duchovný program farnosti