Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre

Vitajte na našej stránke

Zo života farnosti

Okrem našich birmovancov a farníkov sa podujali na brigádu 
na našom kostolíku v Belej n/C. aj zamestnanci Tesco. 
Pán Boh zaplať za pomoc :)

Rozpis spovedania Veľká Noc 2018

Naozaj si svätý, Otče, Pán neba i zeme.

Dobrorečíme ti skrze tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý prišiel k nám v tvojom mene.

On je tvoje slovo, ktoré zachraňuje ľudí, on je ruka, ktorú podávaš hriešnikom, on je cesta, ktorou k nám prichádza tvoj pokoj.

(Druhá eucharistická modlitba za zmierenie.)

22.3. štvrtok                          Papín 15.30 - 17.00

Nikodémova noc 19.00 - 22.00

23.3. piatok                           Dlhé n./Cirochou 15.00 - 17.00

                                               Ptičie, Chlmec 16.00 - 17.30

24.3. sobota                  Belá n./Cirochou 08.00 - 11.00

                                               Zemplínske Hámre 08.00 - 10.00

                                               Snina- Sídlisko 15.00 - 17.30

                                               Kamienka 13.30 - 15.00

                                               Kamenica n./Cirochou 14.00 - 17.30

25.3. nedeľa                         Snina 14.00 - 17.30

                                               Stakčín 08.00 - 09.00

26.3. pondelok                    Snina 15.00 - 17.30

                                              Modra n./Cirochou 15.00 - 17.30

27.3. utorok                         Snina 15.00 - 17.30

Arcidiecézne stretnutie mládeže

v Humennom 7.4.2018

Sem vložte podnadpis

V sobotu 7. apríla 2018 sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže ADSM v Humennom. Začiatok o 9.00 v Mestskej športovej hale, záver o 14.00 sv. omšou vo farskom kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa na Sídl. pod Sokolejom. Celebruje Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Prihlasovanie skupín maldých z farnosti a dobrovoľníkov na www.premladez.sk. Viac informácií na plagáte, facebooku ACMko alebowww.premladez.sk. Videopozvánka je na Yuotube.com pod názvom ADSM2018. Tešíme sa na Vás.

link na videopozvánku ADSM2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=cuLtgg03pJQ

Výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej školy


Štúdium na Katolíckej Univerzite