Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre

Vitajte na našej stránke

Zo života farnosti

Púť

Forli - Assisi - Cascia - S. G. Rotondo - Pompeje - Pietrelčina - Monte sant Angelo

Púť

Forli - Assisi - Cascia - S. G. Rotondo - Pompeje - Pietrelčina - Monte sant Angelo

28.II.2020 - 6.III.2020

Cena 369,- € zahŕňa:
dopravu, 5x ubytovanie s polpenziou, poistenie proti úpadku, cestovné poistenie, technický a duchovný sprievodca

PROGRAM (pozri plagát): 

Výstup na Sninský kameň

Vo štvrtok, 2. 1. 2020, sa mladí ale aj starší vekom vybrali na túru na Sninský kameň. Náš Nebeský Otec nám doprial nádherné počasie a ešte krajší výhľad na všetky strany. 

Videli sme Tatry a ďakovali Bohu za tento krásny čas. 


Formovaní Duchom Svätým

Formačný Alfa víkend

Počas víkendu, 22.-24.11.2019, sa 40 chlapcov a dievčat z našej farnosti, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania, zúčastníli formačného víkendu v Brehove. Minoritskí kláštor s priľahlým kostolom bol dobrým priestorom, kde mohli spolu aj so svojimi animátormi stráviť dni venované modlitbe a otvorenosti k Duchu Svätému. 

Vďačnosť patrí Spoločenstvu Christoforus pri UPC Košice, ktorí svojimi svedectvami, hudbou, sprevádzaním a programom vytvorili atmosféru prijatia pre všetkých mladých. 

Vďaka patrí aj všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili toto podujatie.

Svätý Jozef, patrón farskej prípravy na birmovku, oroduj za nás!

Rozhodli sme sa pre nebo!

Karneval svätých

Vo štvrtok, 31. 10. 2019, sa naša katechetická miestnosť zaplnila rôznymi svätcami. Boli tu svätí pápeži a biskupi, mučeníci a mučenice, anjeli a archanjeli, svätí chlapci a dievčatá, svätí muži a ženy.

Takmer 40 detí sa rozhodlo prísť na Karneval svätých v oblečení a s atribútmi svätého, ktorého si vybrali. Mnohí si dali veľmi záležať na tom, aby sa na svojho patróna podobali. Ale hlavne, rozhodli sme sa podobať im tak, že aj my chceme byť svätí! Modlili sme sa Litánie k všetkým svätým a prosili ich o príhovor. Obnovili sme si svoje krstné sľuby. A spoločne sme si aj zasúťažili.

Ďakujeme všetkým deťom, že si dali námahu a prišli. Ďakujeme aj všetkým animátorom, ktorí pripravili toto radostné popoludnie pre deti.

"Poďte, klaňajme sa Bohu, ktorého oslavuje zbor všetkých svätých." 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2020


víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed. Občerstvenie bude zabezpečené.

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať , zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré "chcú zatiahnuť na hlbinu" - aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:

víkendový kurz bez ubytovania : 10.01. - 12.01.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 28.02. - 01.03.2020 Belá nad Cirochou

večerný kurz : 06.03. - 03.04.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 17.04. - 19.04.2020 Kamenica nad Cirochou

víkendový kurz bez ubytovania : 26.06. - 28.06.2020 Snina

víkendový kurz s ubytovaním : 24.07. - 26.07.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 18.09. - 20.09.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania : 11.12. - 13.12.2020 Snina

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo emailom: dubjak.jan@gmail.com

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.