Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Belá nad Cirochou  s filiálkou Zemplínske Hámre

Vitajte na našej stránke

Zo života farnosti

Požehnané sviatky Zmŕtvychvstania Pána Ježiša

Návšteva relikvií Troch košických mučeníkov

Od 12.3. do 13.3. boli v našej farnosti relikvie Troch košických mučeníkov. Prišli sme si ich uctiť svätou omšou, litániami ale aj osobným uctením bozkom. Po splnení obvyklých podmienok sme mohli získať aj plnomocné odpustky. 

Všetkým, ktorí pomohli k peknej slávnosti, nech Pán Boh odmení požehnaním.

Boží bojovníci

Vypni telku zapni seba


Víkendová príprava snúbencov na našej fare - marec