Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

 Belá nad Cirochou

s filiálkou Zemplínske Hámre

Územie modlitby 

detské rorátne sv.omše

Duchovný program farnosti