Odpustová slávnosť

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho