Ružencové bratstvo

Zemplínske Hámre

           Prvé ružencové bratstvo vo filiálnom kostole sv. Jozefa, robotníka vzniklo okolo roku 1950. Nakoľko sa nezachovali žiadne zakladajúce listiny bolo 01. januára 1992 založené nové RB. V novom RB sa uskutočnili dve duchovné obnovy. Prvá duchovná obnova bola 21. 05. 2008
a viedol ju brat Šimon Tyrol OP. Druhú duchovnú obnovu sme v RB mali 13. 03. 2016 pod vedením brata Melichara Matisa OP. Po tejto reforme má RB v živom ruženci 7 ruží, 2 členov večného ruženca a 3 členov sv. ruženca. 

           Členovia živého ruženca sa pravidelne každú prvú nedeľu v mesiaci o 14.30h stretávajú v kostole pri modlitbe sv. ruženca, kde zároveň prebieha aj výmena tajomstiev. Striedavo za živých a zosnulých členov RB je prvú nedeľu v mesiaci slúžená aj sv. omša v našom filiálnom kostole, pri ktorej členovia danej ruže sú zapojení do čítania lekcií, ako aj prípravy obetných darov. Srdcovkou nášho RB je slávnostná sv. omša ku cti ružencovej Panny Márie v našej kaplnke, kde počas mesiaca október sa modlíme svätý ruženec.