Spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho

Belá nad Cirochou

Bratstvo Božského Srdca Ježišovho

Kostol v Belej nad Cirochou máme zasvätený k Božskému Srdcu Ježišovmu. Preto bolo vhodné založiť vo farnosti Bratstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Bratstvo bolo založené 19.12.2000. Malo 440 členov. Neskôr 21.01.2001 vstúpilo bratstva 18 členov. Spolu 458 členov.

Po návšteve v Litave, ktorá sídli v Banskobystrickom biskupstve, sme sa rozhodli po duchovnej obnove s pátrom Imrichom Kováčom bližšie šíriť úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu.

Zakladacia listina vo Farnosti v Belej nad Cirochou bola založená 19.12.2000 a obnovená 14.09.2016. Tento dekrét máme zarámovaný v sákristii. Preto, aby sme začali šíriť úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu, sme začali s obnovou. K našej farnosti patrí aj Filiálka Zemplínske Hámre, v ktorej je tiež zriadené Bratstvo Božského Srdca Ježišovho. Má 53 členov.

V súčasnej dobe máme 148 členov. Vo farnosti máme každý prvý piatok v mesiaci odslúženú svätú omšu jeden mesiac za živých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho, druhý mesiac za zomrelých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho. Zároveň v tento deň máme vyloženú Sviatosť Oltárnu k celodennej poklone. Preto prosíme členov i nečlenov Bratstva Božského Srdca Ježišovho v časovom intervale k službe pri tichej adorácii.

Veľkým sviatkom v našom spoločenstve je odpustová slávnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Táto slávnosť vždy pripadá po sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.

Preto, aby sme prispeli k šíreniu úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu, sme sa rozhodli s modlitbami deviatnika a litánií už tento mesiac október. Deviatnik a litánie sa modlíme vždy každý mesiac od 1. dňa do 9. dňa a to 15 min. pred modlitbou ruženca, v nedeľu o 8.45 hod., cez týždeň o 17.15 hod., pri rannej svätej omši o 6.15 hod. Preto prosíme všetkých živých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho, aby sa zúčastňovali na modlitbách a tým si v rodinách a vo farnosti vyprosovali veľa milostí. Po úvahe s našim duchovným otcom sme sa rozhodli, že sa zapojíme do liturgie a to čítaním evanjelia, prosieb a nosením obetných darov.

Vyzývame všetkých členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho k aktívnej účasti na modlitbách a liturgických službách. Zároveň Vás povzbudzujeme k tomu, aby sme si vyprosili prisľúbenia Božského Srdca Ježišovho.

Prisľúbenia Najsvätejšieho Srdca Ježišovho:

Ctiteľom Najsvätejšieho Srdca Pán Ježiš prisľúbil:

1. Všetky milosti potrebné ich stavu.

2. Pokoj ich rodinám.

3. Potechu vo všetkých protivenstvách.

4. Ochranu v živote a osobitne v hodine smrti.

5. Požehnanie na všetky podujatia.

6. Pre hriešnikov prameň a hojnosť milosrdenstva.

7. Vlažným dušiam horlivosť.

8. Horlivým dušiam dokonalošť.

9. Domom, v ktorých uctievajú obraz Najsvätejšieho Srdca, požehnanie.

10. Kňazom milosť pri práci na spáse duší.

11. Tí, ktorí rozširujú túto pobožnosť, budú natrvalo zapísaní v Ježišovom srdci.

12. Všetkým, ktorí si vykonajú pobožnosť deväť prvých piatkov, dám milosť konečného pokánia, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje srdce im bude bezpečným útočišťom v hodine smrti.

Povinnosti členov spoločenstva:

1. Členovia spoločenstva sa usilujú sláviť sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zvláštnou pobožnosťou a prijímaním sviatostí.

2. Členovia sa zúčastňujú na prvý piatok v mesiaci na svätej omši a prijímajú sväté prijímanie. Sú účastní aj na pobožnosti verejného odprosenia (na prvý piatok alebo na prvú nedeľu v mesiaci).

3. Každý člen sa denne pomodlí Otče náš, Zdravas a Verím v Boha s prosbou: "Najsvätejšie Srdce Ježišovo daj, aby som Ťa vždy viac a viac miloval."

4. Členovia spoločenstva sa usilujú čnostne žiť.

5. Členovia sa často modlievajú jeden za druhého, a to aj za zosnulých členov. Spomenuté povinnosti nezaväzujú členov pod hriechom, napomáhajú však rast Božieho kráľovstva.


Modlitba zasvätenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu:

Buď pozdravené, ty zázračné Srdce Ježišovo.

Teba chválime, teba velebíme a oslavujeme, tebe ďakujeme, tebe darujeme, zasväcujeme

a obetujeme svoje srdce. Prijmi ho a privlastni si ho celé.

Očisti, osvieť a posväť ho, aby si v ňom žil a ako kráľ panoval naveky. Amen.


Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájajú do modlitieb a spolu s našími duchovnými otcami vyprosujeme u nášho všemohúceho Boha hojne Božích milostí a ochranu Panny Márie.


MODLITBY SBSJ PRVÝCH 9 DNÍ

JANUÁR Holinská A. - Škutková M.

FEBRUÁR Vajdová A. - Jankajová M.

MAREC Gnipová M. - Gnipová A.

APRÍL Mochorovská M - Ľoncová B.

MÁJ Nacková M. - Kovaľová F.

JÚN Šimonová I. - Buriková E.

JÚL Holinská A. - Škutková M.

AUGUST Vajdová A. - Jankajová M.

SEPTEMBER Gnipová M. - Gnipová A.

OKTÓBER Mochorovská M - Ľoncová B.

NOVEMBER Nacková M. - Kovaľová F.

DECEMBER Šimonová I. - Buriková E.


OBETNÉ DARY SBSJ

JANUÁR Štofiková A. - Štofik J.

FEBRUÁR Petrová M. - Lojanová M.

MAREC Vajdová A. - Jankajová M.

APRÍL Uchnárová M. - Štutiková E.

MÁJ Raganová M. - Britanová E.

JÚN Mochorovská M. - Ľoncová B.

JÚL Škutková M. - Holinská E.

AUGUST Nacková M. - Kovaľová F.

SEPTEMBER Soloninková M. -Šimonová I.

OKTÓBER Zborajová M. - Piptová M.

NOVEMBER Britanová M. - Haburajová M.

DECEMBER Nacková M. - Haburajová M.


LEKTORI SBSJ

Nacková M., Ľoncová B., Kováč L.