Pohreb

Nahlásenie pohrebu

  • Obhľadajúci lekár Vám vystaví "List o prehliadke mŕtveho".
  • S týmto listom je potrebné ísť na matriku, (tam je potrebné doniesť ešte občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtný list vybavuje. Ak bol zosnulý ženatý /vydatá/, je potrebné predložiť občiansky preukaz pozostalého manžela /manželky/ a sobášny list). Na základe týchto dokladov Vám dajú na "List o prehliadke mŕtveho" pečiatku.
  • S "Listom o prehliadke mŕtveho" potom treba nahlásiť pohreb na farskom úrade.