Cirkevná ZŠ

História ZŠ v Belej nad Cirochou

Škola v Belej nad Cirochou má dlhoročnú tradíciu. Vznikla už v roku 1848 ako rímskokatolícka škola.
V roku 1911 bola postavená nová budova Rímskokatolíckej ľudovej školy v Belej nad Cirochou, a to z prostriedkov cirkevnej obce.
Po druhej svetovej vojne prestala byť škola cirkevnou a výchovno-vzdelávací proces bol pod patronátom štátu. Škola niesla názov národná škola.
V roku 1967 bola odovzdaná do užívania nová budova školy, ktorá sa skladá zo šiestich pavilónov.
Do roku 1976 to bola základná deväťročná škola a od roku 1976 základná škola.
V roku 2002 sa škola stala právnou subjektivitou spolu s materskou školou a s názvom "Základná škola s materskou školou Belá nad Cirochou".
01.09.2004 naša škola sa zaradila do siete cirkevných škôl, keď prešla pod nového zriaďovateľa: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice. Od tohto dňa už nesie názov:
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou

Kaplnka v CZŠ
Kaplnka v CZŠ

Stránka školy