Farský úrad                                                                                                                                               

                                                                                                     kontakt                                                                                                      

Rímskokatolícka farnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Vihorlatská 511/5
 067 81  Belá nad Cirochou
            

fara: tel.: 057 75 81 870

sakristia: tel.: 0902 870 522

Miroslav TURČÍK, farár - tel.: 0907 100 701  

Rastislav GÖNCI, kaplán (farský vikár) - tel.: 0944 523 253 

bela.nad.cirochou@abuke.sk