Farský úrad                                                                                                                                               

                                                                                                     kontakt                                                                                                      

Rímskokatolícka farnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Vihorlatská 511/5
 067 81  Belá nad Cirochou     
      

fara: tel.: 057 7581870

sakristia: tel.: 0902 870 522

Mgr. Martin Frena, farár: tel.: 0915 975 933 

Mgr. Adrián Pruša, kaplán (farský vikár):    tel.: 

bela.nad.cirochou@abuke.sk