2003

Požehnanie kaplnky Ružencove PM, birmovka, sv. omša medzi Sninskými kameňmi