Výlet detského zboru Pumperlík
Uctenie 449 relikvií svätých a návšteva františkánskej krypty. Svätá omša na sídlisku Sekčov a Laser game.