Chrámový zbor

pri kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Belej nad Cirochou

        Chrámový spevácky zbor vznikol zhruba pred 14 rokmi na podnet p. farára Aurela Halajčíka. Jeho prvou vedúcou bola p. Otília Ľoncová. Zbor postupne prešiel zmenami. Vedúcou zboru je už niekoľko rokov p. Mária Drabová. Organistom doprevádzajúcim zbor bol viacero rokov p. Matúš Gnip. V súčasnosti je doprevádzajúcou organistkou Annamária Andrejová, ktorá prechádza prípravou v sninskom Cirkevnom centre voľného času u p. Ivety Haburajovej a učí sa od skúsených organistov. Hudobne zbor často doprevádzajú aj hosťujúci hudobníci (teda nie stáli členovia zboru, ale pozývaní podľa potreby... a prichádzajúci radi): gitaristi, najmä Štefan Dunaj, a mládežnícki gitaristi Martin Hančarik a Viktória Buríková. Hrou na husliach často pomáhajú a skrášľujú Terezka Špuntová a Katka Drabová. Zbor účinkuje najmä pri väčších liturgických slávnostiach, a to: Vianoce, Veľká Noc, Kvetná Nedeľa, odpustová slávnosť, birmovka, výročie konsekrácie a pod. Zbor sa schádza na nácvikoch niekoľko týždňov pred plánovanou slávnosťou, zvyčajne 2-3 krát týždenne. Nácvik začína väčšinou po večernej sv. omši a trvá v priemer 1 - 1,5 hodiny. 

        V našom chrámovom zbore neúčinkujú profesionáli, ale zapálení amatéri. To znamená, že môže prísť každý, kto chce spolupracovať a cíti v sebe, že má trocha talentu. Vekové zloženie je pestré, aj keď prevládajú dôchodcovia, ktorí predsa len majú viac času na takúto aktivitu. Pomer medzi pohlaviami je výrazne v prospech žien, asi tak 19:3 J O to viac si mužov v našom zbore vážime a pozývame viacerých k nám (samozrejme, aj ženy... nebudeme diskriminovať). Na nácvikoch vládne dobrá atmosféra a keď máme dlhšiu pauzu, napr. v lete, tak si potom už navzájom chýbame a chceme sa stretnúť a spievať. Každý pridá do zboru to svoje, a keď to spojíme na Božiu slávu a dáme to od srdca, je to cítiť. Teda, aspoň dúfame.

Rozpis žalmistov na 1. polrok 2018