Filiálka Zemplínske Hámre

Kostol sv. Jozefa, robotníka

Zemplínske Hámre, filiálka farnosti Belá nad Cirochou, Dekanát Snina, Košická arcidiecéza,

Kostol sv. Jozefa Robotníka (1960)

V roku 1961 bol konsekrovaný kostol Sv. Jozefa robotníka. Konsekroval ho košický vikár Stefan Onderko. Stará kaplnka a zvonica tak prestali plniť svoju pôvodnú funkciu, preto ich v roku 1964 zbúrali.

V roku 1990 po zriadení farnosti v Belej nad Cirochou boli do nej ako filiálna obec začlenené Zemplínske Hámre.

Kostol sv. Jozefa bol zrekonštruovaný a konsekrovaný dňa 14. 5. 2011

Kostol sv. Jozefa Robotníka

Zemplínske Hámre