Spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho

Zemplínske Hámre

     Spoločenstvo Božského Srdca Ježišovho je u nás od roku 2000. Obnovilo sa v roku 2017 a prihlásili sa aj noví členovia, takže je nás 54 členov. Každý 1. piatok v mesiaci je slúžená svätá omša za živých alebo zosnulých členov.

      Členovia Spoločenstva Božského Srdca Ježišovho sa zapájajú na svätej omši predmodlievaním svätého ruženca, čitaním Božieho slova atď.