Modlitby matiek

       Milé mamy, materstvo každej jednej z nás sprevádza nie len darovanie života, ale aj jeho formovanie. My mamy, sme tými, ktoré túto formáciu na zodpovednosti majú.

Ako môže samo vyrásť niečo šľachetné, keď sa o to nebudeme starať?

      V modlitbách prosíme o ochranu našich detí, usmernenie, vľúdnosť a láskavosť pri ich výchove. Ďakujeme, že nie sme odkázané samy na seba a že sme iba dočasnými ochrankyňami duší našich detí. Veríme, že Ježiš ich miluje väčšmi ako my, chce sa starať o ich ochranu a rast, ale zasiahne však iba vtedy, keď Ho o to požiadame. Preto si želá, aby sme za svoje deti prosili. Túžime pochopiť, aké plány má s našimi deťmi On a nie čo chceme my. Chceme sa radovať z materstva, chváliť Boha za toto vznešené povolanie, ale pri tom nezabúdať na svoje povinnosti.

     Prosme preto milé mamy a obnovujme v sebe veľkú dôveru v Pána, zabúdajme na predsudky a prichádzajme na stretnutia raz týždenne a raz mesačne pred sviatostného Krista a vkladajme do košíka, ktorý predstavuje Ježišove ruky papierové krúžky s menami našich detí. Práve tento úkon je na modlení za naše deti veľmi dôležitý.

      Do modlitieb sa môže zapojiť každá mamička. Môžete sa pridať k skupine, ktorá sa schádza každý štvrtok o 19,00 hod. s výnimkou cirkevných sviatkov na fare v katechetickej miestnosti, alebo ak ste priateľky najmenej dve a najviac osem môžete si utvoriť vlastnú skupinku v ktorej sa spolu dohodnete na čase a mieste stretnutia.