Detský zbor

Belá nad Cirochou

          Detský spevácky zbor má dlhoročnú tradíciu. Začiatky siahajú ešte do čias, keď boli členmi rodičia súčasných spevákov. S občasnými prestávkami funguje dodnes.
         V súčasnosti spievajú v zbore dievčatá 2. stupňa CZŠ a niekoľko menších dievčat.
Svojím spevom sprevádzajú detské sv. omše v pondelky večer a školské sv. omše vo štvrtky ráno. Okrem toho nacvičujú piesne na 1. sv. prijímania a jasličkové pobožnosti. Vystupujú aj v programe na Dňoch matiek. Taktiež pomáhajú duchovným otcom s niektorými aktivitami, napr. spievaný ruženec, sv. omša s posvätením školských tašiek, Milión detí sa modlí ruženec, Mikuláš,....
        Ak sa chceš pridať, pomôcť a priložiť ruku k dobrému dielu, nových členov prijímame VŽDY. Stačí sa zapísať a chodiť na nácviky a sv. omše. Stretávame sa v pondelky na 7. hodine v CZŠ a pred sv. omšami.