Ružencové bratstvo

Belá nad Cirochou

          Bratstvo sv. ruženca          

                                                                                             RB 303001 

           Posvätný ruženec je rozjímavá modlitba, jednoduchá a prístupná pre všetkých. V obci Belá nad Cirochou toto bratstvo vyvíjalo svoju činnosť od nepamäti. Aj obraz ružencovej Panny Márie z druhej polovice 19. storočia je toho dôkazom. Zriaďovacia listina Bratstva sv. ruženca v Belej nad Cirochou z roku 1992 udáva 54 ruži, z ktorých každá ruža má pätnásť členov. 

          Ďalšia duchovná obnova bratstva sv. ruženca bola v roku 2008, kedy sa zriadilo 18 ruži po 20 členov. 

         Dňa 13. marca 2016 sa konala duchovná obnova ružencového bratstva. Riadny členovia ružencového bratstva praktizujú formu modlitby živého ruženca, ktorý má 6 ruži po 20 členov. Sv. ruženec má evidovaných 91 členov, z toho 3 členky sú už nebohé. Večný ruženec sa modlia 4 členovia, ktorí majú udaný svoj čas bdenia. Ružencové bratstvo sa stretáva každú prvú sobotu v mesiaci, kedy sa koná ružencová pobožnosť a svätá omša, ktorá je obetovaná za členov ružencového bratstva. Po svätej omši je výmena jednotlivých tajomstiev živého ruženca, na ktoré dbajú horlitelia jednotlivých ruži.

" Ruženec je najlepším prostriedkom na dosiahnutie dvojakého cieľa: dobre sa modliť a správne žiť. "