Kňazi pôsobiaci vo farnosti

farári:

Vdp. Stanislav Palenčár      od 1. 7. 1990  do 30. 6. 2002

Vdp. Aurel Halajčík              od 1. 7. 2002 do 30. 6. 2015

Vdp. Martin Frena               od 1. 7. 2015 do 30.6. 2023  

Vdp. Miroslav Turčík          od 1. 7. 2023                      

kapláni:

Vdp. Jozef Vasiľ                   od 1. 7. 1998   do 30. 6. 2000

Vdp. Stanislav Ferčák          od 1. 7. 2000  do 30. 6. 2001

Vdp. Emil Ragan                 od 1. 7. 2001   do 30. 6. 2003

Vdp. Dominik Macák             od 1. 7. 2003  do 30. 6. 2004

Vdp. Miroslav Turčík             od 1. 7. 2004  do 30. 6. 2006

Vdp. Peter Dzielawski           od 1. 7. 2006  do 30. 6. 2007

Vdp. Ján Hudák                       od 1. 7. 2007  do 30. 6. 2009

Vdp. Miroslav Turák             od 1. 7. 2009  do 30. 6. 2012

Vdp. Peter Rusnák               od 1. 7. 2012  do 30. 6. 2015

Vdp. Radoslav Gönci             od 1. 7. 2015  do 30. 6. 2019

Vdp. Peter Kuriško                od 1. 7. 2019  do 30. 6. 2020

Vdp. Karol Saksa                     od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022

Vdp. Adrián Pruša                 od 1.7. 2022  do  30.6. 2023

Vdp. Rastislav Gönci              od 1. 7. 2023