Pôst - Duchovná obnova                    o. Piotr Lasota, SAC