Birmovanie

"Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom". (KKC 1285)

Príprava

Príprava mládeže na sviatosť birmovania prebieha počas špeciálnych hodín náboženskej výchovy v rámci farskej katechézy mimo školy, ktoré vedú katechéti. K sviatosti birmovania môže pristúpiť každý žiak 2. ročníka SŠ a vyššie, ktorý absolvoval náboženskú výchovu v škole.

Otázky na preskúšanie

Príprava na sviatosť birmovania v spočíva aj v nadobudnutí, resp. pripomenutí si základných právd viery, kresťanskej morálky a chápania sviatostí. 

Zvládnutie základných vedomostí je predpokladom na dobré a hodné prijatie sviatosti birmovania.

Otázky zo základných vedomostí.


DIŠTANČNÁ FORMA PRÍPRAVY na BIRMOVKU

Vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom koronavírusu a následných opatrení prechádzame v našej farnosti na DIŠTANČNÚ FORMU PRÍPRAVY na BIRMOVKU. Až do odvolania nebudeme mať klasické stretnutia v skupinkách, nebudú ani mládežnícke sväté omše. 

Dištančná forma znamená, že budete dostávať DOMÁCE ÚLOHY, ktoré budete vypracovávať.
1. DOMÁCA ÚLOHA /14.3.2020/:
REFERÁT o BIRMOVNOM PATRÓNOVI
1. Podmienky referátu: musí byť napísaný RUKOU na dva listy A4.
- V tomto referáte predstavíš svojho patróna /jeho život, čo robil, čím sa vyznačoval, prečo je svätý/.
- Druhá časť Tvojho referátu bude obsahovať zdôvodnenie, prečo si si ho vybral za patróna. Tvoje zdôvodnenie bude obsahovať: vlastnosti, ktoré Ťa na ňom/nej zaujali, životné udalosti, ktoré Ťa zaujali, v čom by si ho chcel nasledovať, alebo si z neho brať príklad.
- Tretia časť referátu: napíš tiež, prečo je dobré stať sa svätým, a ktoré vlastnosti Ti ešte chýbajú k Tvojej svätosti.
2. Referát donesieš vypracovaný najneskôr do budúceho utorka (17.3.2020) na faru - hodíš ho do schránky alebo mi zazvoníš na zvonček a odovzdáš. 

2. DOMÁCA ÚLOHA /25.3.2020/: 

- vyplniť dotazník ohľadom svätej omše. Dotazník je potrebné vyplniť do 29.3.2020.


Kto nebude robiť tieto DOMÁCE ÚLOHY, budem to považovať za jeho neochotu pokračovať v príprave na birmovku.
Prípadné otázky adresujte kaplánovi osobne na messenger, alebo na mail (peter.kurisko(and)gmail.com, alebo telefonicky: 0944 364 488.