Lektori

Súčasťou spoločenstiev v našej farnosti sú aj lektori.

"Lektor je ustanovený na prednes čítaní zo Svätého písma, okrem evanjelia. Môže predniesť aj úmysly všeobecnej modlitby a - keď niet žalmistu - aj žalm medzi čítaniami" (Všeobecné smernice Rímskeho misála, 99).

Lektor má byť pripravený plniť túto službu dôstojne, vhodne a horlivo, aby sa u veriacich pri počúvaní posvätných čítaní vznietila v srdci láska k Svätému písmu a živý záujem oň.

Pamätajme, že čítať Božie slovo je služba milá nášmu Bohu aj všetkým členom Cirkvi. Je to zodpovedná úloha. Preto prosím lektorov, aby k tejto službe vždy pristupovali s láskou a zodpovednosťou.

Keď sa vyskytnú problémy, ktoré Vám neumožnia pristúpiť k tejto službe, prosím, aby ste zavolali na 0908 317 107 a Vaše čítanie bude nahradené iným lektorom.

Tiež prosím a povzbudzujem ďalších záujemcov o čítanie Božieho slova, 

aby sa prihlásili v sakrestii a mohli aj svojou službou prispieť ku kráse liturgii a oslave Boha.


Rozpis lektorov: