Mládežnícky zbor

Belá nad Cirochou

        V našej farnosti sa vystriedalo už niekoľko generácií mládežníckych zborov. Zbor, ako ho poznáme dnes, vznikol v septembri 2015. Mladí sa stretávajú raz v týždni na fare, kde cvičia pesničky. Hrajú každý piatok na omšiach určených pre mládež a zvlášť pre birmovancov. Počet členov zboru sa každým rokom obmieňa - niektorí prichádzajú, iní odchádzajú. Súčasne v zbore pôsobia traja gitaristi a 10 - 15 spevákov. Okrem piatkových omší skrášľuje mládežnícky zbor aj slávenie Turíčnej vigílie, vytvára príjemnú atmosféru na adoráciách, krížových cestách či modlitbách ruženca. Ich spev, hra na nástrojoch, ba aj samotná prítomnosť spoločenstva mladých zboristov sú povzbudením pre mládež. Hudobné prevedenie oslovuje aj starších veriacich, ktorí si pochvaľujú účinkovanie zboru a radi sa pri omši zapoja do spevu.